Algemene gegevens
Opgericht: 9 januari 1932
Sportpark: 't Korenzand
Adres: Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Postadres: Postbus 11
4260 AA Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
Fax: 0416-691622
E-mail: info@noad32.nl
Bankrekening: 3733.02.657
KvK nummer: 40271030
Wil jij ook voetballen?
Vind jij voetbal leuk, maar ben je nog niet lid?
Kom eens kijken op onze trainingen en doe gelijk mee!
NOAD’32 Social Media
Webshop
NOAD'32 1 2014

NOAD’32 – Woudrichem

NOAD’32 heeft zijn eerste thuiswedstrijd in de competitie op karakter gewonnen van Woudrichem. Na de blamerende nederlaag van vorige week tapte NOAD’32 zaterdag uit een ander vaatje. De mouwen werden opgestroopt en iedereen ging tot het gaatje om de drie punten op sportpark ‘t Korenzand te houden. Gezien het aantal kansen was het ook een verdiende overwinning. NOAD’32 kreeg nog wel een domper te verwerken met het uitvallen van Ruben Bouman (gebroken jukbeen). Met het inbrengen van  twee brutaaltjes uit de A-jeugd, Max Bouwmeester en Julian Vos, liet NOAD’32 zien dat het met de toekomst wel goed zit. (later meer)

Dinsdag 9 september heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van Carlo Arendse als bestuurslid en hem bedankt voor zijn inzet van de afgelopen vier jaren. Verder is Henri Raams toegetreden tot het bestuur. Henri richt hij zich op het onderhouden van contacten met partijen die inhoud geven aan de maatschappelijke functie van NOAD’32.
Ook heeft Paul Bartels aangegeven volgend jaar afscheid te nemen als voorzitter. Tegen die tijd wordt Jerry Bouman voorgesteld als nieuwe voorzitter. Lees het volledige bericht »

gezochtUitnodiging aan alle leden,  NOAD’32 is op zoek naar vrijwilligers

Beste NOAD’32 leden,

Duizenden vrijwilligers vervullen een onmisbare rol binnen sportverenigingen.
Geen voetbal zonder scheidsrechters of vrijwilligers die de velden en zalen onderhouden, leider of trainer – en ga zo maar door. Voor en achter de schermen verrichten vele vrijwilligers prachtig werk ten behoeve van het voetbal en de verenigingen in Nederland.
Ook bij onze vereniging zijn vele vrijwilligers, daar zijn wij heel erg dankbaar voor.
Onlangs hebt u de enquête van sv NOAD’32 ingevuld. Daaruit is mede ook uitgekomen dat er vele leden zijn die als vrijwilligers iets willen gaan doen.
Wij zijn dan ook zeer verheugd met deze reactie.

Wij willen graag met iedereen en die zich aangemeld hebben op dinsdag 9 september bekijken wat er bij NOAD’32 aan vrijwilligerswerk beschikbaar is, en horen we graag wat u voor uw club wil of kan betekenen. Voor degene die denkt, hé dat is leuk, dat wil ik ook, dan bent u ook van harte welkom.

Graag ontvangen wij u op dinsdagavond 9 september om 19.30 in onze kantine.
Voor degene die willen kunnen aansluitend om 21:00 uur de ALV volgen.

Samen houden we onze vereniging sterk!

Namens het bestuur van NOAD’32
Henri Raams

algemene ledenvergadering

ledenvergadering

Dinsdag 9 september 2014
Aanvang: 21.00 uur

Agenda

- Opening
- Mededelingen
- Notulen ledenvergadering 2013
- Jaarverslag 2013
- Financieel jaarverslag
- Verslag kascommissie
- Benoeming kascommissie
Pauze.
- Samenstelling bestuur
- Wat verder ter tafel komt
- Rondvraag
(Vragen voor de rondvraag kunnen in de pauze worden ingediend).
- Sluiting vergadering

De notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag kunnen op afspraak worden ingezien.

Bestuur s.v. NOAD`32

Keepershandschoene

Keeperstrainingen

Hieronder het schema van de keeperstrainingen, die op dinsdagen wordt gegeven.
De keeperstrainingen voor de jeugd starten op dinsdag 2 september.

18:30 – 19:30 uur keepers E1-E2-D1-MD1
19:30 – 20:30 uur keepers C1-C2-B1-A1-MC1-MB1-dames
20:30 – 21:30 uur keepers senioren

Wedstrijdinformatie
Hoofdsponsor
Stersponsor
Kledingsponsor