Bestuursaanpassing

Vanaf oktober 2018 zal Jerry Bouman het voorzitterschap voor een periode van 2 jaar overdragen aan Anton de Waal.
Tijdens deze periode zal Jerry een HBO-studie gaan volgen die veel tijd in beslag gaat nemen.
Jerry doet daarmee een stapje terug en zal de rol als secretaris op zich nemen.
De organisatie binnen NOAD’32 is op dit moment zo ingericht dat de taak van secretaris minder belastend is dan die van de voorzitter.
Het penningmeesterschap wordt nu tijdelijk waargenomen door Henri Raams, totdat iemand zich meldt voor deze functie.

Naast Anton zal ook Paul Bartels gedurende deze periode toetreden tot het bestuur in de rol als tweede voorzitter.
Paul zal een ondersteunde rol gaan vervullen richting Anton/dagelijks bestuur.
Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering (oktober 2018) zal de leden toestemming worden gevraagd voor deze tijdelijke bestuursaanpassing.

Dinsdag 5 juni van 20.00 tot 21.00 uur is er een inloop voor vragen of een toelichting op deze bestuursaanpassing.
Tevens staat het bestuur open voor aanbevelingen.
We proberen het juiste te doen voor onze mooie vereniging.
We nodigen dan ook een ieder uit die NOAD’32 een warm hart toedraagt om zijn of haar ideeën openlijk te uiten.
Kom langs op dit inloopuurtje!

Bestuur NOAD’32