Statement!!

De afgelopen periode zijn bij het bestuur en leden van de TC anonieme brieven binnengekomen.
Iedereen mag zijn of haar mening ventileren binnen de gedrags- en fatsoensnormen, maar doe dit dan op een normale wijze. Dit kan bij het bestuur of TC, maar ook in vertrouwen bij de vertrouwenspersoon Anton de Waal.
De impact van dit soort brieven is enorm. Niet alleen de personen in kwestie, maar ook het gezin wordt hier door geraakt.

De meeste leden weten vaak niet wat er allemaal op de achtergrond speelt en waarom beslissingen worden genomen.

Het bestuur staat dan ook achter haar beslissingen die worden genomen maar wil graag in overleg indien er andere meningen zijn. Ook de beslissingen en keuzes die de TC maakt, steunt het bestuur volledig. We zouden het waarderen als de brievenschrijvers alsnog contact opnemen zodat we een gesprek met elkaar kunnen aangaan.

Hou het beschaafd en meld je bij de juiste personen!

Bestuur NOAD’32