Contributie 2018/2019

De contributie wordt geïnd in 2 termijnen.
De eerste termijn is geïnd in september 2018.
De 2e termijn van de contributie willen we rond eind januari van jullie rekening afgeschreven.
Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening?
De leden die geen machtiging hebben afgegeven zullen een nota ontvangen. Deze leden verzoeken wij om een machtigingsformulier voor automatische incasso ingevuld en ondertekent aan ons te retourneren, deze is verkrijgbaar bij het bestuur.

Bestuur NOAD’32