WIE KAN ONS HELPEN???

Hilde heeft te kennen gegeven, dat ze, wegens persoonlijke omstandigheden, moet stoppen met de redactie van de Loods.
Daarom zijn we op zoek naar een persoon , die een uurtje tijd heeft om de verslagen enz. aan elkaar te “plakken”.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Sjaak: 06-53636751
(of eventueel Anton de Waal )

Het bestuur