Per direct zal Jerry Bouman weer voorzitter van NOAD’32 worden.
Na een periode van een half jaar neemt Jerry het stokje over van Anton de Waal en Paul Bartels.
Het bestuur dankt Anton en Paul voor hun inspanningen.
Beide oud-voorzitters zullen betrokken blijven bij onze vereniging.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van oktober zal de officiële benoeming plaatsvinden.
Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur.

Het bestuur