Al meer dan 50 jaar wordt er wekelijks een krantje uitgegeven.

Hilde Bleijenberg zorgt samen met Sjaak Boezer al jaren voor deze Loods.
Hilde heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar taken.
We willen dat het voortbestaan van de Loods niet in gevaar komt.

Neem contact op met het bestuur om de taken van Hilde in te vullen.

Het bestuur