Aankomende weken krijgen we gasten bij NOAD’32 op het Korenzand.
Sportvereniging WIK was op zoek naar een buitenlocatie om te sporten.
In goede samenspraak hebben we de beschikbare ruimte bekeken op en rondom ons terrein.
Hieruit is een mooie samenwerking tot stand gekomen, zodat de leden van de WIK ook weer kunnen gaan sporten.
In acht neming van de geldende regels wensen wij de WIK veel sportplezier op ons sportpark “Het Korenzand”.

SV NOAD’32