Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht.
De Technische Commissie is gelijk in actie gekomen en heeft een trainings- en veldindeling gemaakt.

Trainings- en veldindelingen jeugdteams
Hou contact met je trainer(s) over de trainingen.

Maandag op de strook
18.30 tot 19.30 uur: JO10 en JO12
20.00 tot 21.00 uur: JO15

Maandag op de punt
18.30 tot 19.30 uur: JO9 en JO13
20.00 tot 21.00 uur: MO19

Dinsdag op de strook
18.30 tot 19.30 uur: JO11
20.00 tot 21.00 uur: Vrouwen 1

Dinsdag op de punt
18.30 tot 19.30 uur: MO15
20.00 tot 21.00 uur: Senioren 1

Woensdag op de strook
in de middag: JO10
18.30 tot 19.30 uur: JO7-1, JO7-2 en JO8
20.00 tot 21.00 uur: JO15

Woensdag op de punt
18.30 tot 19.30 uur: JO9 en JO13
20.00 tot 21.00 uur: MO19

Donderdag op de strook
18.30 tot 19.30 uur: JO11 en JO12
20.00 tot 21.00 uur: JO17

Donderdag op de punt
18.30 tot 19.30 uur: MO15
20.00 tot 21.00 uur: JO19

Zaterdag op de punt
11:00 uur: Guppen
12:30 uur tot 13:30 uur: Senioren 2
13:45 uur tot 14:45 uur: Senioren 5

Aanvullende informatie vanuit NOAD’32:

– Aangezien het grootste gedeelte van de velden is ingezaaid, is de ruimte om te trainen beperkt.
Daarom wordt er alleen getraind op de strook tussen het A- en B-veld en de punt van de oefenhoek.
Zie onderstaande afbeelding ter verduidelijk

– Kinderen die op de strook trainen, lopen via de rechterkant van het A-veld (gezien vanaf de entree) naar en van de training;
– Kinderen die op de punt trainen, lopen via de linkerkant van het A-veld (gezien vanaf de entree) naar en van de training;
– Niet over de ingezaaide velden lopen;
– Coördinator op de maandag en woensdag is Mari van der Sterren (06-51095067);
– Coördinator op de dinsdag en donderdag is Mayco van Bergeijk (06-12433894);

NOAD’32 heeft via de KNVB en gemeente Altena een protocol gekregen hoe met deze trainingen om te gaan.

Het volledige protocol is na te lezen op www.nocnsf.nl/sportprotocol

Hieronder staan de maatregelen uit dat protocol per groep aangegeven.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

– voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
– blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
– blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
– houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
– hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
– ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
– was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
– was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
– douche thuis en niet op de sportlocatie;
– vermijd het aanraken van je gezicht;
– schud geen handen;
– kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

– kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
– bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
– zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
– vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
– zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
– maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
– ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
– wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
– help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
– houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
– weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
– volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
– laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
– laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
– zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
– hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
– was of desinfecteer je handen na iedere training;
– blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
– blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

– blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
– blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
– blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
– meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
– kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
– reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
– kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
– kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
– kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
– volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
– sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
– gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
– neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
– verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

– informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
– stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
– meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
– breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
– breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
– breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
– breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
– reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
– breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
– als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
– volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
– als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
– direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.