• Clubblad

    Op 13 januari 1955 startte s.v. NOAD’32 met het uitgeven van een clubblad, dat toen nog “sportblad der v.v. NOAD Wijk” heette. Oprichters en redactie van de eerste edities waren Fien Bouman, Janus van Loon en Kees Bouman en in die tijd werden omslag en advertenties allen nog met de hand op het stencil getekend. Tegenwoordig heeft het clubblad de naam “De Loods”, wat voortkomt aan een gebrek aan stuurmannen in de tijd dat het slecht ging met de vereniging. In 1956 kreeg de kaft ofwel het voorblad voor het eerst de kleuren rood en zwart en zelfs de kleur groen kwam hierop een tijdje voor.

    In een volgend tijdperk werden Sjaak Boezer (1975) en Anton de Waal (1985) aan de redactie toegevoegd en zij kunnen bevestigen dat het er nu een stuk gemakkelijker aan toe gaat dan toen. Het krantje heeft in die tijd lang het formaat gehad van een halve folio en de stencils moesten toen nog worden doorgeknipt en ook artikelen dienden toen nog met de hand te worden geknipt en geplakt. Ans Bouman en Hilde Blijenberg deden in die tijd het typewerk dat toen nog op de typemachine gebeurde.

    Met de komst van de computer en een moderne kopieermachine is er inmiddels veel verandert. Maar toch zijn er elk weekend nog veel mensen in de weer om op de maandag alles weer klaar te hebben voor de bijna 350 lezers. Het begint bij de mensen die de informatie bij elkaar zoeken die in het clubblad vermeldt dient te worden. Vervolgens zijn er wat mensen bezig met het netjes onder elkaar zetten van de informatie, waarna weer enkele anderen het blad komen drukken en kopiëren. Op maandagavond is er een vast team om het blad bij elkaar te rapen en klaar te maken zodat het naar de ruim twintig bezorgers kan.

    Ondanks de komst van het Internet kan de Loods nog steeds niet gemist worden. Het is een feit dat steeds meer mensen hun informatie via de website van de vereniging vergaren, maar dit betekent niet dat De Loods niet meer gelezen wordt. De oudere generatie heeft nauwelijks beschikking over het digitale medium en is met betrekking tot informatieverstrekking vanuit de vereniging van het clubblad afhankelijk.

    Mocht u iets hebben, waarvan u vindt dat het geplaatst dient te worden in De Loods, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: clubblad@noad32.nl.