• Sinds januari 2023 speelden Noad'32 en Wilhelmina'26 met een drietal Samengesteld Teams (ST Teams), dit tot tevredenheid van de direct betrokkenen. Een significant verschil van inzicht tussen beide verenigingen met betrekking tot de toekomst van deze samenwerking, heeft ertoe geleid dat er vanaf komend seizoen geen ST teams van deze twee clubs meer actief zullen zijn.

    Beide verenigingen betreuren deze stap, maar zien momenteel geen basis om de samenwerking voort te zetten.

    Voor verdere toelichting kan contact worden opgenomen met onderstaande personen of met de jeugdcommissies van Noad'32 en Wilhelmina'26.

    Tot slot nog een woord van dank richting degenen die zich hier de afgelopen 1,5 jaar voor hebben ingespannen.

    Met sportieve groet,

    Jerry Bouman (voorzitter Noad'32) en Henk Treffers (voorzitter Wilhelmina'26)